Elektro

Pro bytové a domovní instalace poskytujeme následující služby:

 • Domovní a bytová instalace
 • Kompletní rozvod elektrické sítě
 • Rekonstrukce stoupacího vedení
 • Servis elektroinstalace
 • Elektrospotřebiče
 • Osvětlení budov
 • Elektroinstalace v nábytku
 • Kompletní instalace pro kuchyňské linky
 • Rozvaděče
 • Přípojky a přihlášky k odběru
 • Hromosvody

Kompletní rozvod elektrické energie

Stavíte, rekonstruujete nebo pouze opravujete elektroinstalaci ve svém domě, naše firma je tu pro Vás. Společně s vámi zkonzultujeme Vaše požadavky na umístění zásuvek a další specifika. Posléze naši profesionální technici zajistí kompletní kabelové rozvody a v případě potřeby, instalaci elektrospotřebičů ve Vašem domě, bytě, chatě, garáži a dalších budovách.

Rekonstrukce stoupacího vedení

Věnujeme se také demontáži a nové instalaci a výměny stoupacího vedení v panelových a činžovních domech. Výměny nosných napájecích lan, včetně výměn elektroměrových skříní dle platných vyhlášek ČSN, i jen rekonstrukce těchto rozvaděčů (JOP), výměna svorkovnic pro nosná lana, natažení drátů mezi elektroměry, i svorek RSA pro zapojení odchozích elektro vedení do jednotlivých ubikací. Montáže a demontáže elektroinstalace pro společnou spotřebu v domě, včetně nového rozvaděče RD a jistících prvků. Zařizujeme přihlášení a přehlášení k odběru pro jednotlivé uživatele bytů. Výměny PL rozvodnic v bytech za nové, včetně výměny nových jističů a chránících prvků. Jsme schopni zařídit i nové rozvody v jednotlivých bytech, přívody ke spotřebičům s vysokým příkonem (pračky, myčky, elektrické trouby, sušičky, atd.)

Servis elektroinstalace

Pokud se problém s elektroinstalací vyskytuje přímo u Vás, jsme připraveni Vámi popsaný problém ihned řešit. Pro rychlý a kvalitní servis Vaší elektroinstalace, je potřeba kontaktovat odborníka. Neodborný servis je nebezpečný pro Vás i Vaše okolí, kdy v extrémních případech to může končit například požárem(!).

Elektrospotřebiče

Elektrospotřebiče jsou v dnešní době opravdu spotřebním zbožím, které se neustále vyvíjí, ovšem také mnohem méně vydrží. Právě na tento druh potíží se zaměřujeme.

V případě nového elektrospotřebiče zajistíme správné zapojení a následné fungování. Při poruše zařídíme servis nebo potřebnou revizi spotřebiče. Pokud je Váš elektrospotřebič opravdu ve špatné kondici, nezapomeňte, že všechen elektroodpad by měl být dle zákona ekologicky zlikvidován. Likvidací průmyslových i domácích spotřebičů poskytujeme.

Osvětlení budov

Osvětlení budov je nejen důležité pro viditelnost budovy samotné, ale také pro snížení potencionální kriminality v těsné blízkosti objektu. U nás můžete očekávat služby od návrhu a výpočtu až po montáž osvětlení na všechny typy budov. Hlavní aspekty pro správné montáže osvětlení, je využití zkušeností a odbornosti techniků, kteří zajistí ideální podmínky pro dosáhnutí maximální efektivity svítivosti osvětlení a úspory elektrické energie.

Elektroinstalace v nábytku

Montáže elektrických spotřebičů a osvětlení do nábytku podléhá přísným pravidlům z důvodu velkého potencionálního nebezpečí požáru. V okolí elektroinstalace a elektrospotřebičů se mnohdy teplota vzduchu pohybuje ve vyšších stupních a v závislosti k nesprávnému zapojení by mohlo dojít ke zkratu, což by mohlo vést k velkému neštěstí. Je potřeba brát na vědomí, že zvýšená teplota v okolí většiny spotřebičů přispívá k jejich předčasnému ukončení funkčnosti. Proto by měl tento druh spotřebičů vždy instalovat zkušený technik.

Kompletní instalace pro kuchyňské linky

Správné zapojení elektrických spotřebičů a osvícení pracovní desky je velice důležité pro bezpečnost Vaší domácnosti. Zde jsou přísnější pravidla než u klasických spotřebičů v nábytku, protože v kuchyni většinou jsou využívány elektrospotřebiče, které se podstatně více zahřívají a tím zvyšují možnost potencionální katastrofy z důvodu špatné elektroinstalace.

Rozvaděče

Při instalaci a manipulaci s rozvaděčem se opravdu nevyplácí riskovat svůj život, pokud nemáte skutečně potřebné zkušenosti. Vyskytuje se zde totiž většinou proud o napětí 230V. Dokonce může při chybném zapojení dojít ke zničení elektroniky ve Vašem domě nebo bytě. Od toho je tady naše firma, abychom pro Vás navrhli a nainstalovali rozvaděče dimenzované pro Váš dům nebo byt, dle všech platných norem a prohlášení o shodě, které je důležité pro každý rozvaděč.

Přípojky a přihlášky k odběru

Samozřejmostí je instalace přípojky pro odběr elektrické energie. Pro mnohé zákazníky je řešení s dodavatelem energie zbytečně komplikované, a proto my vyřešíme za zákazníka veškeré problémy a papírování s tím spojené, s připojením a úpravami.

Hromosvody

Hromosvody (bleskosvody) chrání veškeré budovy od zasažení bleskem, paprsek obrovského napětí ničí veškerou elektroinstalaci v blízkosti zásahu a je také velmi životu nebezpečný. Často také zásah bleskem zapříčiní vznik i velkého požáru. Ochrana před bleskem je tedy velice důležitým prvkem pro bezpečí Vaší domácnosti. Například pojišťovny, takováto opatření v případě pojištění nemovitostí, striktně vyžadují.

Struktura hromosvodu

jímací soustava – jedná se vlastně o část (mříž, tyč, hřeben, atd.) zachycující blesky, která se umisťuje podle daných pravidel na nejvyšší místo budovy

svody – používají se vodiče různých typů, které svedou blesk od jímače k uzemnění

uzemnění – samotné zakončení hromosvodu, které blesk uzemní do země nebo základního betonu stavby